מערכת זיהוי למכלי גז

מדי יום נעות בישראל מאות משאיות המשנעות מכלי גז פחמימני מעובה (גפ"מ, גז בישול) ודלק. גז הבישול מאוחסן כידוע במכלי גז ובעשרות אלפי צוברים. מערכות הגז מבוססות על טכנולוגיה אנלוגית שאיננה מאפשרת ביצוע מעקב אמיתי אחר כל מיכל או גליל. העדר פיקוח מונע התחקות בזמן אמת אחר מיקומם של מכלי הגז, כשלים מקצועיים, התקנות לקויות, שימוש זדוני במכלי גז, הברחת מכלי גז ועוד.

 

מערכת זיהוי לבלוני גז

חברת ADS פיתחה מערכת זיהוי למכלי גז. עם יציאת המשאית משער תחנת הגז, המערכת נדרכת ולכל מיכל מוצמד מספר סידורי בטכנולוגיית ה-RFID (Radio Frequency Identification). זהו מיתוג אלקטרוני למכלי הגז על בסיס גלי רדיו.

תיוג כל מיכל מאפשר התחקות אחר התקנתם של המכלים בייעדם לפי קו חלוקת הגז ובהתאם להנחיות החברה וספקית הגז. הצמדת RFID לכל מיכל משמשת כאמצעי אפקטיבי להתמודדות עם היעלמות מכלי גז, גניבת מכלי גז, אי חיבור מכלי גז, מיקומים של מכלי הגז השונים ועוד.

 

יתרונות המערכת:

  • הגדלה משמעותית וניכרת של יכולת הניטור והמעקב אחר מכלי הגז ואספקת הגז.
  • אמצעי התרעה אפקטיבי כנגד פשעי גז וגניבות גז.
  • אמצעי התרעה כנגד עובדים ומתקינים.
  • בקרה ופיקוח אחר השימוש בגז בקרב לקוחות קצה ומתן מענה בזמן אמת להתרוקנות מכלי גז.
דילוג לתוכן